Energetické projekty

Energetika pro Somaliland

Základem pro další projekty ve Východní Africe je pro nás výše uvedený projekt, který jsme připravovali před třemi lety. „Časy se mění“, tato často užívaná fráze platí i pro stále rychleji se vyvíjející odvětví energetiky, techniky a technologií.

Připravujeme aktualizaci tohoto projektu, pojetí realizace po jednotlivých částech má svoje výhody především v rychlosti, kterou nám tento způsob dovoluje.

Se zástupci investiční skupiny BEC ze Somalilandu, konkrétně ze střediskového města oblasti Sahil, Berbery jsme uzavřeli předběžnou dohodu o vybudování prvního energetického bloku o výkonu celkem 12,5MW. Hybridní systém výroby elektrické energie ekologicky čistým způsobem. Spojením větrných turbín a fotovoltaických panelů doplněných o energetické bateriové úložiště. (viz. soubor „Specifications BSS 40″…“)

Řešení energetiky pro Saaxil (Sahil), pro hlavní město Berberu.

Před třemi roky jsem dokončil studii proveditelnosti smělého projektu –

„Energetika pro Somaliland“.

V podtextu názvu stála notace Projekt výstavby kombinovaných energetických zdrojů.

Vývoj techniky a technologií v oboru energetiky využívající obnovitelných zdrojů jde velice rychlým tempem kupředu. Vstupujeme do doby, kdy se nejen pro záchranu klimatu musíme věnovat výzkumu, vývoji, ale především realizaci výstavby takových zdrojů, které pomohou dekarbonizovat tak významné odvětví jakým výroba elektrické energie pro lidstvo je.

    Tímto úvodem směřuji k tomu, že vzpomínaná studie proveditelnosti je již dnes „zastaralá“. Ne snad tak významně, aby řešení bylo zcela odlišné, ale potřebu energie pro tuto velice významnou oblast zrealizujeme modernějšími, výkonnějšími a především levnějšími, technologiemi.

Oboru větrných a fotovoltaických elektráren se věnujeme již víc jak 15 let. Tyto zkušenosti využijeme pro realizaci projektu, který eliminuje všechny slabá místa těchto zařízení a naopak budeme profitovat ze všech předností, které přinášejí.

Má-li být oblast Saaxil v čele s městem Berbera startovním počinem pro budování energetiky v Somalilandu, pak jsme zde připraveni udělat výkladní skříň převratných technických řešení, spolehlivosti a vysoké užitné hodnoty. Poučili jsme se ze všech negativních jevů, které se u těchto zdrojů elektrické energie vyskytly a naše řešení přinese to nejlepší, co v současnosti existuje.

Moderním řešením pro stabilní, bezpečné a spolehlivé zdroje elektrické energie, je systém mikro sítí, které mohou (ale nemusí) být vzájemně propojeny. Mikrosíťové energetické systémy pomáhají spotřebitelům dosáhnout vyšší úspory spotřeby energie, energetické odolnosti a nezávislosti. Integrací zdrojů energie do společné síťové struktury uživatelé získají spolehlivé, škálovatelné a hospodárné řešení a současně zvýší i svou kybernetickou bezpečnost.

Největším přínosem je snížení nákladů na vybudování centrální rozvodné sítě a s tím spojená nutnost transformace vysokého napětí a další nákladné úpravy vyrobené elektrické energie.

V našem návrhu vám představíme kvalitní a technicky vyspělé systémy, které jsou na vrcholu nabídky ve všech segmentech tohoto odvětví. Výkonné, spolehlivé větrné turbíny s vysokou účinností, fotovoltaické monokrystalické panely s násobně vyšším výkonem při stejných rozměrech oproti starším modelům, energetické sklady s automatickým řízením nabíjení, spotřeby, vlastním systémem klimatizace (chlazení/vyhřívání), automatickými protipožárními systémy. Sofistikované aplikace, které zaručují optimalizaci výkonu, prodlužují životnost a zvyšují efektivitu využití.

Vybrali jsme ty nejlepší dodavatele, špičky ve svém oboru, doplnili jsme jejich techniku a technologie o naše kreativní řešení abychom dosáhli maximální užitné hodnoty každé části pro jedinečný celek, který zajistí enviromentálně čistou elektrickou energii. Ta ve všech oborech, kde bude použita, nezvýší uhlíkovou stopu výroby a výrobků. Přispěje k rozvoji oblasti a přinese možnosti dalšího pokroku.

V první fázi projektu budeme realizovat hybridní systém : 3 větrné turbíny s výkonem 2,5MW typu 905 2.X Ultra-low Speed WGTS – model SE14125

Další podrobnosti o projektu jsou součástí (utajených informací…), podrobnosti uvedeme až po realizaci projektu